S’inicia el procés per revisar el POUM

Dilluns, 9 d'abril de 2018 a les 10:00

L’Ajuntament, a tra­vés de la regidoria de Territori, ha començat els treballs per redactar un nou Pla d’Orde­nació Urbanística Municipal (POUM). Es tracta d’un docu­ment tècnic que ordena urbanís­ticament el municipi (sol residen­cial, industrial, rural...) i planifica on hi ha d’ha­ver nous habitatges, equipaments o zones industrials, i quines àrees verdes es volen conser­var i/o ampliar. La revisió del POUM vol comptar amb la implicació de la ciutadania amb un procés par­ticipatiu que reculli opinions, idees i propostes d’entitats, as­sociacions, agents econòmics i ciutadans en general.

Aquesta primera fase participativa tindrà tres sessions que es faran d’abril a juny. La primera serà el 14 d’abril, una sessió informati­va per explicar tot el procés. El 12 de maig es farà un taller de diagnosi i el 9 de juny, un taller de propostes. Per facilitar l’orga­nització d’aquestes sessions es recomana inscriure’s a través d’unes butlletes que trobareu a l’Ajun­tament. La inscripció es pot fer també per telèfon. Hi ha temps fins al 4 de maig. De les aportacions se’n farà una valoració tècnica per veure quines es poden incloure en l’avanç del POUM, el docu­ment previ a l’aprovació inicial en el ple. Per això, es preveu una sessió de retorn en què s’explica­rà quines de les propostes s’han acabat recollint. Entre l’aprovació inicial i la provisional, hi haurà un període d’exposició pública per presentar al·legacions d’acord amb la normativa vigent.

Enquestes per saber l’opinió de la ciutadania

El procés participatiu per revisar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) inclou també enquestes per conèixer l’opinió de la ciutada­nia. N’hi haurà de dos tipus: una per als infants i una per als adults. Les enquestes s’enviaran casa per casa i un cop plenes es podran dipositar en unes urnes que hi haurà repartides per tots els equipaments municipals. En l’enquesta infantil hi ha dibuixos perquè els nens i nenes triïn, per exemple, com els agradaria que fossin les cases de Lliçà de Vall, com volen moure’s pel poble o si voldrien que hi hagués més o menys habitants. També es demana als infants que dibuixin com s’imaginen el poble en el futur. En el cas dels adults, es demana per la població, el tipus d’habitatge, la mobilitat, els equipaments, els espais naturals i l’activitat econòmica.

 

Darrera actualització: 09.04.2018 | 13:28