Presentació

L’Arxiu municipal aplega, conserva i difon els fons documentals generats per la mateixa Administració municipal, i també recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar mitjançant cessió o donació. Són funcions de l’arxiu recollir, conservar, custodiar, inventariar i difondre la documentació dipositada en ell.

Les funcions de l’Arxiu són les següents:
- Facilitar a l’Ajuntament els antecedents documentals en el marc de la gestió administrativa.
- Oferir a les persones la documentació que necessiten sempre que no estigui afectada per cap restricció legal.
- Oferir assessorament per facilitar la consulta de la documentació.
- Promoure la difusió dels documents que guarda col·laborant en publicacions i exposicions o bé organitzant o participant en jornades, conferències, taules rodones
- El Servei de l’Arxiu estimula la recerca en el coneixement del passat i del present del municipi.

Darrera actualització: 25.02.2016 | 13:16

Imatges

Darrera actualització: 25.02.2016 | 13:16