Factura electrònica

e-Fact

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic.

Podeu accedir-hi mitjançant la plataforma e-Fact, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Per agilitzar la tramitació de les factures electròniques, és obligatori indicar els codis DIR3 que en el cas de l’Ajuntament de Lliçà de vall són els següents:

Oficina comptable L01081081
Òrgan gestor L01081081
Unitat tramitadora L01081081

Les factures expedides pels proveïdors han de contemplar els següents requisits:

 • Dades identificatives de l’Ajuntament (nom i CIF)
 • NIF
 • Dades registrals (persona jurídica)
 • Adreça completa
 • Número i data de la factura
 • Descripció explicativa del bé, el subministrament o el servei
 • Servei o departament que ha efectuat l’encàrrec i identificació de la persona que el va realitzar
 • Dades del compte bancari on haurà de fer-se l’abonament
 • Número d'acceptació o número de RC subministrada pel tècnic municipal corresponent. Sense aquest número, la factura no serà pagada.

Beneficis per a les empreses:

 • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
 • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
 • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
 • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.
 
 
Darrera actualització: 05.07.2022 | 09:30
Darrera actualització: 05.07.2022 | 09:30