Comunicació i Noves Tecnologies

Comunicació

L’àrea de Comunicació té per objectiu desenvolupar les accions relacionades amb la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania. A través dels canals de comunicació municipals, es treballa per fomentar la participació i la cohesió social, per donar a conèixer l’activitat municipal i per facilitar l’accés de la ciutadania als serveis. Un dels objectius prioritaris d’aquests mitjans és promoure la participació ciutadana i l’interès en els afers públics més propers.

Des de l’àrea de Comunicació es fan les estratègies de comunicació de la Corporació i es desenvolupen els plans de comunicació i campanyes informatives i de sensibilització. També s’elaboren el butlletí d’informació municipal La Veu, l’Agenda d’activitats de caràcter mensual, es fa difusió de la informació corporativa i institucional a través del web municipal i les xarxes socials i s’elaboren els materials informatius editats per l’Ajuntament. També s’encarrega de gestionar el Portal de Transparència.

Publicacions habituals

  • La Veu: bimestral els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.
  • L'Agenda: mensual excepte el mes d'agost.

 

Noves Tecnologies

L'àrea de Noves Tecnologies atén les necessitats de l’Ajuntament pel que fa a les tecnologies de la informació i la comunicació gestionant les infraestructures, els serveis de telecomunicacions i el bon funcionament dels aplicatius informàtics corporatius. Comprèn també el control de la seguretat de la informació i les eines telemàtiques que es posen a disposició de la ciutadania, com ara la Seu Electrònica.

Notícies

Darrera actualització: 21.02.2024 | 12:07