Projecte Executiu de Rehabilitació de la Cavallerissa 2 de Can Coll a Lliçà de Vall

Aprovació inicial: Junta de Govern de data 14 d'abril de 2023
Exposició pública: trenta dies anunci BOPB
Al·legacions: 
Aprovació definitiva:
 

Darrera actualització: 04.07.2023 | 14:25