Projecte Executiu de Rehabilitació de la Cavallerissa 2 de Can Coll a Lliçà de Vall

Aprovació inicial: Junta de Govern de data 14 d'abril de 2023
Exposició pública: trenta dies anunci BOPB
Al·legacions: cap
Aprovació definitiva: 19 de setembre de 2023
 

Darrera actualització: 02.10.2023 | 09:44