Projecte executiu de reforma i legalització d'instal·lacions de la planta baixa del Centre Cívic Can Prat

Aprovació inicial: Junta de Govern de data 26 de maig de 2023
Exposició pública: trenta dies anunci BOPB
Al·legacions: cap
Aprovació definitiva: 07/09/2023

Darrera actualització: 27.10.2023 | 14:24