Projecte executiu d’ampliació del Gimnàs Municipal a Lliçà de Vall

Aprovació inicial: Junta de Govern del 27 de juliol de 2022
Exposició pública: 30 dies des de la publicació de l'anunci al BOPB
Al·legacions: cap
Aprovació definitiva: 22 de setembre del 2022

Darrera actualització: 23.09.2022 | 12:11