Aprovació d’un conjunt de modificacions puntuals del Pla General d'Ordenació Municipal de Lliçà de Vall i Annex, març 2022

Aprovació inicial: ple del 31 de març de 2022
Exposició pública: un mes des de la seva publicació al BOPB
Al·legacions: Cap
Aprovació provisional: 13 de maig de 2022
Aprovació text refós: ple del 30 de març de 2023

Aprovació definitiva: 

Darrera actualització: 04.04.2023 | 14:37