Aprovació del projecte d’obres “Projecte executiu d’implementació d’itinerari de vianants al Camí del Turó”

Projecte executiu

Aprovació inicial: Junta de Govern del 23 de febrer de 2022
Exposició pública: 30 dies des de la publicació de l'anunci al BOPB
Al·legacions: Cap
Aprovació definitiva: 19 de maig de 2022

 

Anunci de la relació de béns i propietaris afectats per l'expropiació forçosa

Aprovació inicial: Junta de Govern de l'1 de juny de 2022
Exposició pública: 15 dies
Al·legacions: 
Aprovació definitiva: 

Darrera actualització: 03.06.2022 | 13:15