Educació

Projectes

 • Auxiliar de conversa en llengua anglesa

Suport de la llengua anglesa per a l’alumnat de 5è i 6è de les escoles de primària del municipi amb un perfil d’auxiliar de conversa nadiu/a.

 • Consell d’infants i adolescents

Òrgan consultiu que ha de permetre la participació dels infants i adolescents a l’hora d’expressar les seves opinions i els seus interessos en tots aquells assumptes de la vida del municipi que els afecten i/o on poden fer-hi aportacions constructives per al disseny del mateix.

 • Consell Educatiu Municipal, CEdM

Té per objectiu, donar una visió, participació i difusió de manera cohesionada i de municipi.

El CEdM de Lliçà de Vall és l’òrgan de consulta, proposta i participació sobre qualsevol tema relacionat amb l’educació al llarg de la vida. La finalitat és el foment d’activitats que tendeixin a la millora de la qualitat educativa i la convivència, amb una mirada inclusiva, activa, lliure, crítica i responsable. Crear xarxa, punts i dinàmiques de trobada, d’interconnexió, de coneixença entre ells i amb l’entorn.

 • Cultura emprenedora a l’escola, CuEmE.

Participació en tot el procés de creació i funcionament de les cooperatives que es posen en marxa cada curs, dins d’aquest projecte d’emprenedoria a l’escola. És un projecte que promou la Diputació i que està sota el paraigua de la Mancomunitat de la Vall del Tenes. Fomenta l'esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària.

 • CREA, projecte mancomunat. Música a primària, dins l’horari lectiu.

El cicle inicial i cicle mig de les nou escoles dels municipis que conformen la Mancomunitat, introdueixen la pràctica d’instruments musicals, dins l'horari lectiu. El projecte CREA, introdueix la pràctica dels instruments musicals dins l'escola amb la finalitat que els nens i les nenes visquin una experiència educativa inclusiva.

 • Vincles amb l’entorn.

Alumnat de tercer de l’ESO, participa de manera activa i amb molta motivació a les classes de l’EMPA del matí.

 • Aula d’Aprenentatges Aplicats, Aula A++

Un dels objectius de l’Aula A++ és l’atenció a la diversitat, tenint com a finalitat afavorir que l’alumnat de tercer i quart de l’ESO, que hi participa, pugui assolir els objectius i les competències clau de l’etapa, mitjançant una adaptació del currículum, diferent de la que s'estableix amb caràcter general i amb una metodologia específica i personalitzada. És un projecte que es porta a terme amb l’institut El Vern.

 • Mapadeball

Projecte educatiu que té com a objectiu principal fomentar i donar a conèixer la dansa contemporània. És un procés d’aprenentatge artístic que culmina en la representació de l’espectacle, el mes de maig, al Teatre auditori de Granollers. També es porta a terme amb l’alumnat de l’institut El Vern.

Aquest projecte està impulsat per institucions com el Mercat de les Flors, la Generalitat de Catalunya i la Xarxa Transversal.

 • Premis a l’excel·lència en valors

L’Institut el Vern atorga uns reconeixements a l’excel·lència en valors a l’alumnat del centre. Es lliuren a final de curs.

 

Equipaments

 • Espai familiar La Closca

L’objectiu general del projecte, adreçat als infant i a la família, és oferir un espai de relació, de cada nucli familiar i entre els infants i altres famílies. Oferir un espai de joc adequat i agradable on pares, mares i altres adults de referència puguin interactuar i relacionar-se. A més, un dia a la setmana es dinamitza un taller específic.

L’espai està obert durant el curs escolar de dilluns a dijous de 17:00 a 19:00h.

 

Altres activitats

 • Lliçàinfants

Parc de Nadal que se celebra els dies 2, 3 i 4 de gener al pavelló municipal. És un espai de lleure on els infants, nens i nenes poden gaudir de tallers, jocs simbòlics, inflables i altres activitats.

 • Escola Municipal de Persones Adultes, EMPA.

S’ofereixen classes de informàtica i català per a adults. Hi ha dos grups al matí, dimarts i dijous. A les tardes se n’ofereixen dos exclusivament de català. Un d’ells es fa a Can Magarola i l’altre al Casal de la Gent Gran.

 • Gestió i seguiment del servei de psicopedagogia municipal.

Es dona un servei d’una psicopedagoga municipal que té les hores d’atenció repartides entre les dues escoles d’educació primària i també assisteix i atén a l’Escola Bressol.

 • Municipi lector

Participació en el Consell Lector que coordina la Biblioteca.

 • Promoció i seguiment del Casal d’Estiu.
 • Gestió directa de l’Escola Bressol Els Ninots.
 • Participació a la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes, XEMPA.
 • Peticions i seguiment dels arranjaments i manteniment de les escoles.

Enllaços

Notícies

Actuacions

Darrera actualització: 21.02.2024 | 12:06