Quadre de fons de l'arxiu

La majoria de les sèries documentals que formen part de l’Arxiu Municipal són el producte de l’acció administrativa de l’Ajuntament, tant de la documentació elaborada com rebuda a les seves dependències. El document més antic que podem trobar a l’Arxiu Municipal és de l’any 1779 i porta el nom de Reglamento de Cargo, classificat dins la secció d’Hisenda i de la sèrie d’Intervenció.

La documentació que es troba a l’Arxiu Municipal té un abast cronològic entre 1779 fins al 2015. L’any 2014 l’ajuntament va adquirir en subhasta un pergamí de 1413 que fa referència a Lliçà de Vall, que és el primer document d’aquestes característiques que es conserva a l’Arxiu.

També conserva el fons documental del Jutjat de Pau (en procés de catalogació).

L’Associació Sardanista i d’Esbarjo Les Llisses, en data 6 d’abril de 2011, va cedir la documentació referent al concurs literari dels Jocs Florals de Lliçà de Vall des de 1983 a l’actualitat.

El servei d’arxiu disposa d’una biblioteca auxiliar de llibres referents a l’administració pública i d’una hemeroteca amb diaris i revistes relacionats amb l’activitat administrativa local i amb la comarca del Vallès Oriental.


Descripció del Fons documental de l’Arxiu Municipal de Lliçà de Vall

1. Fons públics:

101 – Fons Ajuntament de Lliçà de Vall
201 – Fons Jutjat de Pau

 2. Fons d’associacions i fundacions:

301 – Concurs dels Jocs Florals de Lliçà de Vall, de l’Associació Sardanista i d’Esbarjo Les Llisses (1989/2012)

 3. Fons privats:

401 – ANTONIO GARAU ALSINA
402 – MOSSÈN JOAN MASSÓ I CABOT

Darrera actualització: 25.02.2016 | 13:22