Reglament de l'Arxiu Municipal

  • Capítol I: Defineix el servei d’Arxiu, el patrimoni documental que l’integra i llurs funcions
     
  • Capítol III: regula de forma específica el sistema de gestió de documents, amb l’elaboració del quadre de classificació, d’instrumets de descripció, i la regulació de les transferències de documentació dels dirents departaments.
     
  • Capítol IV: regula les actuacions i procediments per garantir l’accés de la ciutadania i persones jurídiques als documents públics.
     
  • Capítol V: regula la protecció i la difusió del patrimoni documental del municipi.
Darrera actualització: 15.10.2021 | 13:51
Darrera actualització: 15.10.2021 | 13:51