Aprovació del projecte d’obres “Projecte d’execució de paisatge i disseny dels Jardins de Can Coll - Jardí nord”

Aprovació inicial: Junta de Govern del 9 de març de 2022
Exposició pública: 30 dies des de la publicació de l'anunci al BOPB
Al·legacions: Cap
Aprovació definitiva: 20 de maig de 2022

Darrera actualització: 24.05.2022 | 14:22