Projecte per la connexió del barri de Ca l'Estapé a la xarxa d'aigua potable municipal

Aprovació inicial: Junta de Govern de data 28 d'abril de 2023
Exposició pública: trenta dies anunci BOPB
Al·legacions: -
Aprovació definitiva: -

Darrera actualització: 03.10.2023 | 08:15