POUM

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

S'obre el debat per definir el Lliçà de Vall del futur

S’inicia el procés per revisar el POUM

Treballs previs revisió-adaptació POUM - accés a: inundabilitat, mobilitat, sostenibilitat

Taller de Diagnosi 12 de maig: creixement, habitatge, equipaments, serveis 

Taller de Diagnosi 9 de juny: mobilitat, medi ambient, espai lliure, patrimoni i salut

Taller de propostes 22 de setembre: espai de debat on podreu valorar les propostes presentades per l'equip redactor i proposar com hauria de ser Lliçà de Vall en el futur.

 

Correu electrònic: lldv.poum@llissadevall.cat

Darrera actualització: 09.04.2019 | 12:42
Darrera actualització: 09.04.2019 | 12:42