Aprovació del “Projecte bàsic i executiu de restauració i reforç estructural de les façanes de la masia i la torre de Can Coll"

Aprovació inicial: Junta de Govern de data 17 de juliol de 2023
Exposició pública: trenta dies anunci BOPB
Al·legacions:
Autorització de la CTPC:
Aprovació definitiva:

Darrera actualització: 19.07.2023 | 14:08