Informació de la seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Lliçà de Vall

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Lliçà de Vall que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.
Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica
URL: https://seu.llissadevall.cat
Emès per a: Ajuntament de Lliçà de Vall
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)

L'Ajuntament també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil de ContractantURL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Emès per a: Generalitat de CatalunyaEmès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)Gestió TributariaURL: http://diba.cat/web/municipis/inici/-/menudirectori/tributs/Emès per a: Organisme de gestió tributàriaEmès per: Agència Catalana de CertificacióTipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1) Tramitació electrònicaURL: https://tram.ajuntaments.info/tram//catalaEmès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de CatalunyaEmès per: Agència Catalana de CertificacióTipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)Factura ElectrònicaURL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=17Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de CatalunyaEmès per: VeriSignTipus certificat: Class 3 International Server CA - G3Notificacions electròniques:URL: https://usuari.enotum.catEmès per a : Consorci Administració Oberta de CatalunyaEmès per: VeriSignTipus certificat: Class 3 Public Primary CAButlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)URL: https://bop.diba.cat/Emès per a: bop.diba.catEmès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)Tipus certificat: Clase 2 CA

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: https://www.eacat.cat/web/guest/signatura

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

Calendari de festius: Accedir

Darrera actualització: 06.11.2020 | 12:37
Darrera actualització: 06.11.2020 | 12:37