Lliçà de Vall torna a l'estat d'excepcionalitat per sequera

Dimecres, 15 de maig de 2024 a les 08:00

Es relaxen algunes mesures però l'Ajuntament fa una crida a mantenir la responsabilitat

 

Les unitats d'explotació de l'àmbit Ter-Llobregat, a la qual pertany Lliçà de Vall, han sortit de l'estat d'emergència per sequera i tornen a l'estat d'excepcionalitat. A  partir de les pluges enregistrades a finals del mes d'abril, s'ha iniciat una progressiva recuperació dels volums d'aigua emmagatzemada als embassaments. L'anàlisi de l'efecte de les pluges en les unitats d'explotació regulades per embassaments i la constatació d'aquesta evolució positiva en l'acumulació de les reserves d'aigua ha comportat la relaxació de les mesures.

Mesures d'excepcionalitat

La situació d’excepcionalitat permet disposar d’una dotació d’aigua per habitant i dia de 230 litres (en la situació d’emergència era de 200 litres). A més, als rius es torna a passar de cabals d’emergència mínims a cabals ambientals, assegurant així la biodiversitat de les masses d’aigua.

Prohibicions:

 • Reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
 • S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques si no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.
 • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
 • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
 • Els vehicles només es poden netejar en establiments autoritzats.

Piscines:

 • No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.
 • Tampoc es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua. Les que sí tinguin sistema de recirculació ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
 • Amb sistema de recirculació, es poden omplir en les quantitats mínimes indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària les piscines d’ús públic i les piscines d’ús privat de comunitats de propietaris, agroturisme, col·legis majors i similars. També les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial.
 • Es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines unifamiliars destinades al bany de persones amb una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.
 • Als centres educatius, és permès l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Reduccions:

 • Dotació de reg agrícola: 40% o la substitució de part dels cabals per aigües regenerades (en emergència era del 80%).
 • Indústria: 15% dels consums d’aigua (en emergència era del 25%).
 • Usos ramaders: 30% (en emergència era del 50%).
 • Possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un Pla d’estalvi d’aigua a l’ACA.

Actuacions específiques a Lliçà de Vall i aclariments:

Fonts públiques:

 • Les fonts municipals es mantindran obertes.

Instal·lacions esportives:

 • Es recuperarà el funcionament de les dutxes de forma ordinària al camp de futbol, gimnàs municipal i Pavelló esportiu amb el previ compliment del següents preceptes:
  • Control analític i protocol d’actuació sanitari corresponent d’acord al marc normatiu vigent per garantir la seguretat de la posada en funcionament de la instal·lació.
  • Control del consum periòdic i establiment de mesures complementàries que compensin la posada en servei parcial de les instal·lacions, mitjançant vàlvules reductores de pressió d’entrada d’aigua (Mantenim la vigència d’aquesta actuació)

Usos recreatius 

 • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans) 
 • Prohibits els actes lúdics, públic o privats, que comportin l'ús d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara festes d’escuma, jocs d'aigua o similars.
Darrera actualització: 15.05.2024 | 09:50