S'obre el termini per a la sol·licitar la instal·lació de parades al Fira’t per Nadal

Dimarts, 7 de novembre de 2023 a les 08:00

Les sol·licituds es podran fer del 6 al 20 de novembre. El Fira’t per Nadal tindrà lloc els dies 16 i 17 de desembre.

L'Ajuntament obre el termini per a presentar sol·licituds per a instal·lar parades al Fira’t per Nadal, que enguany es celebrarà els dies 16 i 17 de desembre.

Des del 6 i fins el 20 de novembre restarà obert el període de sol·licitud d’instal·lació de paradetes a Fira’t per Nadal 2023.

Podeu realitzar el tràmit de forma telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lliçà de Vall seguint la ruta:

Seu Electrònica > Veure tots els tràmits > Tràmits i gestions > Activitats culturals i de lleure > Sol·licituds > Sol·licitud per a instal·lació de parada en festes i fires > Tramitar

Condicions de l'autorització i altres

 1. Només s'autoritzarà una parada per sol·licitant.
 2. No es podrà instal·lar cap parada sense la corresponent autorització.
 3. El/la titular del permís podrà vendre únicament els productes autoritzats.
 4. Els/les titulars de les parades hauran de realitzar la seva activitat comercial procurant evitar els riscos i accidents de tot tipus. En especial resten obligats a preservar rutes d'entrada i sortida de vehicles d'emergència, en previsió de qualsevol eventualitat.
 5. L'Ajuntament de Lliçà de Vall podrà limitar el nombre de parades a instal·lar en funció de l'espai disponible.
 6. En cas que hi hagi un nombre elevat de peticions que compleixin els requisits i criteris, es procedirà a una selecció de parades aplicant criteris d’idoneïtat, l’ordre de realització de la sol·licitud, no determina cap preferència.

Condicions de la parada

 1. La mida màxima per parada serà, normalment, de 3 metres lineals i en cap cas es podrà sobrepassar de 6 metres lineals.
 2. La instal·lació de la parada es farà respectant la ubicació indicada per l’organització, no es contemplen canvis en les ubicacions atorgades.
 3. La persona titular serà la responsable que el sistema estructural de la parada tingui la consistència suficient i les condicions de seguretat adequades per evitar riscs i accidents de tot tipus.
 4. S'haurà de mantenir l’espai atorgat en les condicions de neteja, salubritat i seguretat que estableixen les ordenances municipals i altra normativa aplicable. Al final de cada jornada, l'espai ocupat per la parada haurà de quedar net i recollit.
 5. Les parades s'ajustaran a les mides i a la ubicació que es determini a l'autorització.
Darrera actualització: 07.11.2023 | 08:07