S'exposen les matricules de les quotes de pagament de l'IAE

Dilluns, 3 d'abril de 2023 a les 09:02

Es podran consultar fins el dia 17 d'abril

La matrícula de quotes municipals de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l'exercici 2023 restarà a disposició del públic des de l'1 al 17 d'abril, ambdós inclosos.

Els contribuents degudament identificats podran consultar la matrícula corresponent a l'apartat de tràmits de la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) (orgt.diba.cat) o adreçant-se a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 03.04.2023 | 10:44