Resultats de la avaluació de la qualitat de l'aire de Lliçà de Vall

Divendres, 1 d'abril de 2022 a les 10:15

Els resultats mostren alguns valors per sobre dels llindars recomanats per l'OMS

Entre el 14 de setembre i el 21 de novembre de 2021 es va estar instal·lar una unitat mòbil de control atmosfèric de la Diputació de Barcelona a l’Avinguda Catalunya, a la cantonada amb el carrer Indústria, per avaluar els nivells dels principals contaminants atmosfèrics en una de les vies principals del poble.

Els resultats de les mesures posen de manifest que els nivells del diòxid de nitrogen (NO2) i de les partícules respirables  (PM10)  superen els llindars recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2021) i, per contra, compleixen els valors límit, menys estrictes, de la Unió Europea (UE).

 

Mitjana del període Lliçà de Vall

Valor límit anual UE

Valors guia recomanats per l’OMS (2021)

Diòxid de nitrogen (NO2)

24 μg/m3

40 μg/m3

10 μg/m3

Partícules respirables (PM10)

22 μg/m3

40 μg/m3

15 μg/m3

 

Amb aquesta avaluació es dona continuïtat a altres avaluacions realitzades al municipi els darrers anys dins de les polítiques de vigilància ambiental i salut pública, com ara l'estudi amb la unitat mòbil a l’Avinguda Montserrat (2019) i els captadors passius de diòxid de nitrogen a tots els barris i escoles del municipi (2020).

Darrera actualització: 01.04.2022 | 10:33