Lliçà de Vall entra en fase d'excepcionalitat per sequera

Divendres, 3 de març de 2023 a les 13:40

L'Agència Catalana de l'Aigua ha declarat l'estat d'excepcionalitat per sequera en el sistema dels embassaments Ter-Llobregat, del qual Lliçà de Vall en forma part.

En aquest sentit, es mantenen les restriccions en vigor durant l'estat d'alerta i se n'afegeixen de noves. Aquestes mesures afecten els col·lectius professionals i també a les persones individuals.

A grans trets, les mesures són les següents (podeu consultar-les de forma completa mitjançant els documents adjuntats a la dreta de la pàgina):

RESUM DE LES RESTRICCIONS:

  • VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA: el volum màxim d’aigua per habitant i dia no pot superar els 230 litres (incloent-hi activitats econòmiques i comercials).

  • PISCINES: Es limita l’ús d’aigua potable per l’ompliment de piscines.

  • La neteja de vehicles queda limitada.

  • La neteja de carrers amb aigua potable queda prohibida.

  • Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

  • GRANGES: L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals.

  • Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió de l’aire.

Per a usos industrials, ramaders, reg agrícola i usos recreatius que impliquin el reg, consulteu la taula de percentatges:

L'aigua és un bé escàs i imprescindible per la vida, i per això demanem que se'n faci un ús raonable i responsable.

Podeu consultar també la guia de consells per l'estalvi d'aigua a la dreta de la pàgina.

Darrera actualització: 24.03.2023 | 08:40