Lliçà de Vall entra en estat de preemergència per sequera

Dimarts, 28 de novembre de 2023 a les 14:30

Destaca la reducció del consum a 210 litres per habitant i dia

L'Agència Catalana de l'Aigua ha decretat la fase de preemergència per sequera a l’àrea de Barcelona, al sistema Ter-Llobregat, del qual en forma part Lliçà de Vall. Ho ha decidit després que els darrers mesos l’estat dels embassaments no hagi millorat. Es tracta d’un estadi intermedi abans de l’emergència, que s’activa quan els embassaments arriben al 16 % de la capacitat. Hores d’ara encara no s’ha arribat a aquest llindar —són al 18 %— però la intenció és avançar les restriccions per combatre la falta d’aigua.

En aquesta fase de preemergència es passarà d’un màxim de consum d’aigua de 230 litres per persona i dia a 210. Així mateix, les restriccions seran pràcticament les mateixes que en l’estadi d’excepcionalitat:

  • Reg de zones verdes i jardins, públics i privats: queda prohibit, amb caràcter general. L’excepció seran els camps d’esport federat —aquesta sí que és una novetat—, on es passarà de 450 metres cúbics per hectàrea i mes, a 200 metres cúbics per hectàrea i mes. També es permet el reg de supervivència d’arbres de nit i amb gota a gota.
  • Piscines: queda prohibit omplir totalment o parcialment qualsevol tipus de piscina d’ús privat o familiar.
  • Prohibit omplir total o parcialment fonts ornamentals, llacs artificials o altres elements d’ús estètic de l’aigua.
  • Prohibit netejar carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable, ja siguin públics o privats.
  • Vehicles: només es podran netejar vehicles als establiments comercials que es dediquen a això que disposin d’un sistema de circulació d’aigua.
  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40 % o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
  • Reducció del 15 % dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15 % en usos assimilables a urbans i 50 % en reg).

Els litres per habitant i dia

L'ACA fixa les dotacions d'aigua en alta per municipi, és a dir, l'aigua que té disponible el municipi per distribuir als seus habitants, serveis, empreses, etc. En aquesta fase s'ha situat en 210 litres per habitant i dia.

Aquesta dotació és la mitjana per municipi i que preveu tant els consums domèstics com la resta d'usos que un municipi utilitza per altres finalitats i, fins i tot, les pèrdues en la xarxa. Pel que fa al consum d'aigua per ciutadà, es recomana un consum de 100 litres per habitant i dia.

Darrera actualització: 02.02.2024 | 10:19