L'Ajuntament de Lliçà de Vall convoca un concurs fotogràfic per il·lustrar el calendari municipal 2022

Divendres, 1 d'octubre de 2021 a les 10:20

La temàtica del concurs serà la vellesa i les fotografies es poden presentar fins el diumenge 31 d'octubre

L'Ajuntament de Lliçà de Vall convoca un concurs fotogràfic per poder il·lustrar el calendari municipal 2022. La temàtica de les fotografies serà la vellesa, com un homenatge per a les persones grans. Les persones que vulguin participar podran fer-ho fins el diumenge 31 d'octubre i ho podran fer amb un màxim de 3 fotografies.

A continuació podreu llegir les bases del concurs, que trobareu també adjuntes a aquesta notícia.

1. Objecte del concurs
L’Ajuntament de Lliçà de Vall convoca un concurs per seleccionar 13 fotografies pel calendari en paper per l’any 2022 que elabora el consistori.

2. Temàtica
La temàtica del concurs serà LA VELLESA en totes les seves expressions, com a homenatge a la gent gran.

3. Estil
L’estil de les fotografies és lliure, tot i que el jurat valorarà positivament aquelles amb una major qualitat tècnica i artística, a més de mostrar una sensibilitat especial amb la temàtica i una narrativa adequada.

4. Terminis
El concurs s’iniciarà l'1 d'octubre i acabarà el 31 d’octubre a les 23.59h.
El jurat anunciarà el seu veredicte abans del 12 de novembre a través del web municipal. Un cop s’hagi establert el contacte amb les persones guanyadores, aquestes tenen 4 dies naturals per fer arribar les imatges en una qualitat superior, si s’escau. En cas contrari, la persona quedarà desqualificada.

5. Requisits tècnics de les fotografies

 • Imatges preferentment horitzontals
 • Enviament en format .jpeg
 • Han de ser imatges d’alta resolució:
  • Imatge horitzontal feta a 72 ppp: 120 cm de base per 87 cm d’alçada
  • Imatge horitzontal feta a 300 ppp: 28 cm de base per 20 cm d’alçada

6. Requisits d’entrega i participació
Cada persona podrà presentar, com a màxim, 3 fotografies.
Per participar en el concurs, les imatges s’han de fer arribar en format digital a l’Ajuntament a través del correu electrònic lldv.comunicacio@llissadevall.cat i caldrà fer constar la següent informació al cos del correu:

 • Nom i cognoms de la persona participant
 • Títol de la fotografia o de cadascuna de les fotografies
 • Telèfon de contacte
 • Correu electrònic de contacte

Si el format de les imatges és massa gran per enviar-lo per correu electrònic, es pot facilitar un enllaç de la plataforma WeTransfer, que caldrà copiar en el cos del correu.
De manera complementària, i a mode de promoció, també poden publicar-se a Instagram amb l’etiqueta #CalendariLLDV2022 i mencionant el compte de l’Ajuntament (@ajuntamentdellissadevall). Aquesta condició és opcional i només entraran a concurs les imatges que s’hagin entregat dins el termini a través del correu electrònic esmentat.
Es garantirà l’anonimat de les persones concursants durant el procés de valoració del jurat, on cada imatge s’identificarà exclusivament amb el seu títol.

7. Jurat i premis
El jurat estarà composat per un membre del departament de Comunicació i fins a 3 membres més del consistori. Es comptarà amb l’assessorament d’una persona professional de la fotografia si s’escau.
El premi del concurs és simbòlic i es basa en l’aparició en el calendari municipal, a més d’un petit detall que s’entregarà en mà a les persones guanyadores.

8. Ús de les imatges i les dades
Les persones guanyadores cediran tots els drets de les imatges a l’Ajuntament de Lliçà de Vall per al seu ús i explotació en el calendari 2022 i en futures campanyes promogudes pel propi consistori.
La participació en aquest concurs és una autorització expressa per a què l’Ajuntament utilitzi les dades de la persona per poder-hi contactar.

9. Informació addicional
L’Ajuntament de Lliçà de Vall tindrà la facultat de rebutjar les fotografies que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, gènere, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
L’Ajuntament de Lliçà de Vall no es fa responsable dels drets d’imatge de terceres persones. Els autors i les autores de les fotografies han de comptar amb el permís de les persones que apareguin en les imatges. L'Ajuntament no es responsabilitzarà si una tercera persona reclama drets d'imatge sobre qualsevol contingut publicat com a conseqüència del present concurs, cas en el qual haurà de respondre l’autor/a.

Darrera actualització: 01.10.2021 | 14:51