Estudi de la qualitat de l'aire al municipi

Divendres, 5 de març de 2021 a les 10:30

Un estudi conjunt de l’Ajuntament de Lliçà de Vall i la Diputació de Barcelona ha analitzat els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) per conèixer els nivells d'aquest contaminant atmosfèric en els diferents barris i carrers del poble.

El diòxid de nitrogen és un gas contaminant present a l’atmosfera que prové dels processos de combustió (vehicles a motor i indústria), per tant és freqüent a les zones urbanes, especialment en les vies i carrers properes al trànsit motoritzat.
La qualitat de l’aire que respirem té efectes negatius sobre la salut de les persones, pot afectar al sistema respiratori i cardiovascular, els éssers vius i l’entorn.

L'estudi s'ha realitzat amb difusors passius de NO2 que permeten disposar de la mitjana d'aquest contaminant en micrograms per metre cúbic d'aire durant un temps d'exposició determinat. En total es van instal·lar 20 difusors al poble i un punt de control a l'estació de control atmosfèric de Mollet del Vallès per ajustar els resultats. Els difusors es van instal·lar en tots els barris del poble i en carrers de diferent intensitat de trànsit (alta, mitjana i baixa) per avaluar els nivells representatius d'aquest contaminant al poble i  la influència del trànsit. El temps d'exposició va ser del 13 d’octubre de 2020 al 3 de novembre de 2020, i finalment es van obtenir resultats en 17 dels 20 punts de mesura.

Els resultats obtinguts dels nivells de concentració de NO2 van ser baixos (menys de 25 µg/m3) en 13 punts ubicats en els carrers dels diferents barris i moderats (25-35 µg/m3) en 4 punts ubicats en els principals eixos viaris del poble, on la intensitat de trànsit és més elevada: Avinguda Montserrat, Avinguda Catalunya i al Passeig de l’Església (mapa de resultats). Els nivells de diòxid de nitrogen més elevats detectats al municipi coincideixen amb carrers on la intensitat de trànsit és elevada, estrets i poc ventilats, característiques que no afavoreixen la dispersió del contaminant. Pel contrari, els valors més baixos corresponen a parcs urbans i zones més allunyades del trànsit. Totes les mesures es situen per sota del nivell guia de l'OMS per al NO2 (40 µg/m3 de mitjana anual). Tanmateix, en el context actual de la pandèmia i les mesures de restricció de la mobilitat, els nivells d'aquest contaminant s'han reduït de manera important i generalitzada a tot el territori i per tant en les condicions habituals de mobilitat, els nivells d'aquest contaminant serien més elevats.

Podeu consultar l'estudi complet.

Darrera actualització: 05.03.2021 | 11:10