El Ple aprova les ordenances fiscals pel 2023

Divendres, 30 de setembre de 2022 a les 13:57

Les taxes i preus públics pateixen variacions mínimes respecte les ordenances anteriors. S'incorpora una bonificació de l'IBI per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.

El primer ple del curs polític 2022-23, celebrat ahir 29 de setembre, va aprovar les ordenances fiscals per a l'any 2023. En comparació amb les ordenances de l'any anterior, les taxes i preus per aquest 2023 es mantenen pràcticament invariables, però sí que s'apliquen canvis en els redactats i algunes millores.

La més destacada gira entorn a la bonificació per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, tant en habitatges com en comerços, que ara es podrà aplicar també a l'IBI. En aquest sentit, les persones titulars de les instal·lacions fotovoltaiques podran escollir entre rebre la subvenció directa de manera íntegra o bé prorratejar aquest mateix import de la subvenció en l'IBI dels pròxims 5 anys (amb un topall màxim de fins el 50% de la seva quota de l'IBI). El regidor d'Hisenda, Marc Rico, va argumentar que amb aquest canvi "millorem i complementem l'estratègia municipal per fomentar la transició energètica al poble i ajudar a tots els veïns i veïnes sense generar greuges ni desigualtats".

Altres canvis significatius és l'adequació d'ordenances com les que regeixen les taxes de ninxols, escola bressol, cessió d'equipaments, tallers culturals i esportius, en la qual s'elimina la distinció entre persones empadronades i no empadronades, amb la qual s'ajusta a la baixa per tal que les persones que no estan empadronades a Lliçà de Vall paguin el mateix que les que sí que ho estan. Aquest canvi és a l'empara del que estableix, entre d'altres, el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, que no permet establir exempcions o bonificacions per raó d'empadronament.

En matèria social, s'incorpora la gratuïtat del P2 de l'escola bressol marcada per la Generalitat de Catalunya i també es fa un canvi general en les bonificacions d'aquelles taxes de gestió directe municipal, establint que, en cas de violència de gènere, només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima a efectes de la possible bonificació.

Lligat a la transició energètica, es reformula la redacció i criteris sobre l'impost de vehicles de tracció mecànica, vinculant-los ara a les etiquetes Zero, Eco, C i D, establint bonificacions en la línia que ja es fea a vehicles Zero del 75% i del 50% en el cas dels Eco. En aquest sentit també s'obre la possibilitat a que les empreses situades als polígons industrials del municipi puguin instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la via pública per a ús privat de l'empresa.

Altres modificacions és l'augment d'un 1,9% de la taxa de residus, que passa de 142,20 euros a 145 euros en el cas dels habitatges. En la taxa de residus comercial l'augment també és de l'1,9% en qualsevol dels casos.

En paral·lel a les ordenances fiscals, també es va aprovar una modificació de les bases reguladores de l'IBI per a rendes baixes i famílies monoparentals on es va incorporar el supòsit de la violència de gènere com a factor per al qual només es tindrà en compte la renda o ingressos de la persona víctima. 

El ple també va aprovar una modificació de crèdit per valor de 14.000 euros per a la dinamització del Casal de la Gent Gran i una altra de 5.437,74 euros per a inversions en informàtica que es financen amb una nova subvenció de la Diputació de Barcelona. 

Un altre dels punts destacats d'aquest ple va ser l'aprovació del nou reglament d'ús d'espais, equipaments i material de gestió municipal. La regidora de Territori, Sònia Farrés, va explicar que "es tracta d'un document viu, on es poden incorporar o retirar espais, que es revisarà anualment". Aquest document preveu la cessió de 14 espais com, per exemple, els jardins de Can Coll. 

Finalment, el ple va ratificar la modificació dels estatuts del consoci Besòs-Tordera i va donar compte de la informació econòmica del 2n trimestre, la informació del pagament mitja a proveïdors i de morositat i va donar compte dels decrets d'alcaldia dels darrers tres mesos. 

En l'apartat de precs i preguntes els grups municipals van adreçar preguntes relacionades amb els recursos humanes de l'Ajuntament i amb el Casal de la Gent Gran.

Podeu visualitzar la sessió al complet al canal de Youtube de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 30.09.2022 | 14:00