Adjudicació de 18 horts urbans a Lliçà de Vall

Dilluns, 26 d'octubre de 2015 a les 13:50

S’amplia el termini de presentació de sol·licituds fins el 4 de desembre, per optar a l’adjudicació d’un dels 18 horts urbans de Lliçà de Vall.

Els requisits que s’han d’acreditar documentalment són:


- Estar empadronat a Lliçà de Vall
- Ser major d'edat
- No disposar de cap conreu i tenir una renda familiar no superior a tres vegades el salari mínim interprofessional (ara fixat en 648,60€ mensuals)
- Les sol·licituds s'hauran de presentar al registre d'entrada de l'Ajuntament, mitjançant l’imprès oficial i la següent documentació:
• Fotocòpia del DNI/NIE.
• Còpia de la declaració de renda del nucli de convivència, o de les persones que la integren, de l’exercici anterior o dels certificats dels ingressos íntegres percebuts.
• Només pels casos d’incidència social, laboral o de salut: certificat mèdic de les seves dificultats o, informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament o, certificació oficial de discapacitat.
L’adjudicació dels horts es farà mitjançant concurs públic, el qual s’anunciarà prèviament a través del Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament i la web municipal.

Darrera actualització: 20.11.2015 | 12:10