Aprovació del projecte d’obres “Projecte d'execució de reurbanització de la Plaça de la Vila de Lliçà de Vall”

Aprovació inicial: Junta de Govern del 9 de març de 2022
Exposició pública: 30 dies des de la publicació de l'anunci al BOPB
Al·legacions: Cap
Aprovació definitiva: 02 de maig de 2022

Darrera actualització: 11.05.2022 | 13:16