Aprovació del projecte executiu d'obres per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu a l’Escola Les Llisses

Aprovació inicial: Junta de Govern del 24 de novembre de 2021
Exposició pública: 30 dies des de la publicació de l'anunci al BOPB
Al·legacions: cap
Aprovació definitiva: 21 de gener del 2022

Darrera actualització: 28.01.2022 | 14:55