Aprovació del projecte executiu d'obres per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu a l’Escola Les Llisses

Aprovació inicial: Junta de Govern del 24 de novembre de 2021
Exposició pública: 30 dies des de la publicació de l'anunci al BOPB
Al·legacions: 
Aprovació definitiva: 

Darrera actualització: 30.11.2021 | 14:52