Aprovació del projecte d’obres “Projecte executiu de reforma Centre Cívic Can Prat Fase 1”

Aprovació inicial: Junta de Govern del 23 de febrer de 2022
Exposició pública: 30 dies des de la publicació de l'anunci al BOPB
Al·legacions: cap
Aprovació definitiva: 11 d'abril del 2022

Darrera actualització: 13.04.2022 | 11:02