Aprovació de projecte executiu de reparació del paviment als àmbits de Can Prat, La Miranda i Can Vilardebó”

Aprovació inicial: Junta de Govern del 18 de maig de 2022
Exposició pública: 30 dies anunci BOPB
Al·legacions: Cap
Aprovació definitiva: 11 de juliol de 2022

Darrera actualització: 12.07.2022 | 14:14