Hisenda, comunicació, relacions institucionals, projecció exterior i institucional, participació ciutadana i noves tecnologies

L'Àrea d'Hisenda és l'encarregada de l'obtenció de recursos financers per a l'exercici de l'activitat municipal, exerceix la potestat municipal de gestionar tributs i de formular propostes relatives a operacions de crèdit o altres instruments financers a llarg termini que li assigna el regidor delegat i en coordinació amb la Tresoreria.

L'Àrea d'Hisenda és l'encarregada de l'elaboració, seguiment i liquidació del pressupost municipal, la modificació de les ordenances fiscals i la gestió de compres.

Des de l'Àrea de Comunicació es treballa per mantenir informada la ciutadania a través del butlletí municipal La Veu que, com a mesura d'austeritat, ha reduït la seva periodicitat i, en lloc de sortir mensualment, es publica cinc vegades l'any (febrer, abril, juliol, octubre i desembre) i es reparteix a totes les llars de Lliçà de Vall. 

L'agenda és un díptic d'edició mensual que recull les propostes d'activitats que es poden fer i que són organitzades pel teixit associatiu del municipi o per les diferents àrees de l'Ajuntament. La podeu recollir cada mes als equipaments municipals (Ajuntament, Can Magarola, Can Prat, Casal d'Avis, el Kaliu, la Biblioteca) i en diferents comerços de Lliçà de Vall.

El web de l'Ajuntament www.llissadevall.cat va prenent cada vegada un paper més rellevant com a eina bàsica de comunicació entre els lliçanens i lliçanenques i el seu Ajuntament i se'l vol anar potenciant i millorant constantment. Des de l'àrea de Comunicació també s'edita altre material informatiu. 

Des de la Participació Ciutadana es faciliten eines i espais de participació perquè la ciutadania s'impliqui en projectes culturals i socials del municipi. La Festa del Glaç és el projecte emblemàtic de participació ciutadana en què es proposa l'organització d'una festa a través de la creació comunitària que posi en valor els pous de glaç que hi ha al municipi.

Plaça de la Vila, s/n - 08185 Lliçà de Vall - Barcelona
Telèfon:938 439 000
Fax: 938 439 375
Lloc web: www.llissadevall.cat
Horari:  
Cal trucar per concertar hora
Darrera actualització: 07.05.2021 | 13:54