Governació, seguretat ciutadana, règim intern, RRHH, serveis municipals i salut pública

L'Àrea de Governació gestiona les competències que té atribuïdes l'Ajuntament en l'àmbit de Policia Local, regularització de la circulació i protecció civil. Es disposa d'un pla de prevenció i actuació en cas d'emergència per pluges fortes i/o incendis així com també la neteja anual de boscos com a prevenció.

L'Àrea de Treball facilita els recursos i eines que permeten accedir a una feina. L'Ajuntament, dins de les seves possibilitats, disposa dels següents serveis: 

  • Borsa de Treball. Pot apuntar-s'hi qui estigui a l'atur o bé vulgui millorar la seva situació laboral.
  • Servei d'Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT). Ofereix un servei d'orientació laboral, cursos de formació i borsa de treball. 

           Tècnica del SEOVT: Alicia Castro 
           Horari visites concertades: dijous de 9.00 a 14.00h 
           Telèfon: 938 439 000 

  • Contractació de personal a través del Plans d'Ocupació que concedeix la Generalitat de Catalunya per mitjà del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya). Aquests Plans van adreçats a collectius que tenen una especial dificultat d'inserció laboral (majors de 45 anys, dones i aturats de llarga duració). 

L'Àrea de Règim Intern gestiona els recursos humans de l'Ajuntament i tot allò que els afecti, com processos de selecció de personal, contractació, formació, prevenció de riscos laborals i polítiques retributives.

L'Àrea de Serveis té com a responsabilitats la coordinació i gestió dels serveis municipals bàsics, així com les funcions de manteniment, conservació i neteja del municipi, la conservació i manteniment de la infraestructura urbana (paviment de voreres i asfaltats) i edificis municipals. La seva missió és vetllar pel manteniment general dels serveis bàsics i de l'espai públic.

L'Àrea de Serveis Municipals s'encarrega tant dels aspectes més infraestructurals, com les xarxes bàsiques de serveis i subministrament (xarxa elèctrica, telèfon, aigua potable, clavegueram....) com dels aspectes de neteja, manteniment de parcs i jardins municipals i manteniment de l'espai públic amb la brigada municipal.

L'Àrea de Salut Pública actua i es treballa sobre els factors ambientals per garantir el control d'aquells elements que poden representar un risc per a la salut o provocar efectes perniciosos o molèsties. Es controlen les aigües de consum públic mitjançant anàlisis sanitàries, es gestiona el risc per a la salut en establiments públics, s'actualitza el cens d'animals domèstics i dels potencialment perillosos, es fa la recollida i manteniment d'animals de companyia abandonats que es porten a centres d'acolliment, es realitzen controls periòdics de plagues de rosegadors i d'insectes, es fan controls de legionel·la i es porten a terme revisions mèdiques als participants de les diferents entitats esportives municipals.

Plaça de la Vila, s/n - 08185 Lliçà de Vall - Barcelona
Telèfon:938 439 000
Fax: 938 439 375
Lloc web: www.llissadevall.cat
Horari:  
Cal trucar per concertar hora
Darrera actualització: 04.09.2019 | 11:34