Pressupostos participatius en joventut 2018

Dimecres, 7 de febrer de 2018 a les 00:00

Els joves tornen a decidir a què volen destinar diners.

Fins al 16 de febrer es poden presentar idees per als pressupostos participatius. Les propostes es discutiran i valoraran en una assemblea juvenil el 23 de febrer.

Per segon any consecu­tiu, els joves de Lliçà de Vall de 12 a 29 anys podran tornar a decidir què es fa amb una part del pressupost del 2018 que l’Ajuntament destina a l’àrea de Joventut. Tots aquells que vulguin fer propostes hauran d’omplir una butlleta i dipositar-la a les bústies que hi ha en els següents equipaments: El Kaliu, institut El Vern, Can Magarola, Biblioteca Municipal i l’OAC de l’Ajunta­ment. Hi ha temps per entregar les butlletes fins al 16 de febrer. Els professionals de Joventut, amb l’ajuda de representants juvenils, estudiaran les propos­tes i en valoraran la competèn­cia municipal, el realisme, la legalitat, la viabilitat, la sosteni­bilitat ambiental, la inclusivitat, l’aplicabilitat ètica i la coherència per tal que, en un procés d’acom­panyament socioeducatiu, els joves les completin i millorin. A més, es treballarà perquè prepa­rin rigorosament les propostes i les presentin davant dels altres joves a l’Assemblea Juvenil que es farà el 23 de febrer a les 19 h al Kaliu. Serà en aquest espai on es decidirà quines propostes es fan i quines no, a través d’un sistema de votació després d’una deliberació en grup per tal de donar importància a l’intercanvi d’opinions, l’argumentació i el consens. Els professionals de Joventut faran de dinamitzadors i coordinadors del procés.

Darrera actualització: 02.03.2018 | 13:57