Guies per a la conducció eficient

Dilluns, 14 de novembre de 2016 a les 11:04

Què aporta la conducció eficient?

• Estalvi mitjà de combustible superior al 15%.
• Estalvi econòmic (tant associat als costs de carburant, com als de manteniment).
• Reducció de les emissions de CO2 i de la contaminació atmosfèrica.
• Millora del confort i disminució de l’estrès en la conducció.
• Augment de la seguretat (disminució de riscos i d’accidents).
Quines són les principals regles de la conducció eficient?
• Mantenir la velocitat de circulació el més uniforme possible.
• Circular a velocitats moderades.
• Circular en la marxa que permeti al motor funcionar a la part baixa de l’interval de revolucions de par màxim (marxes llargues).
• Realitzar els canvis de marxa a la zona de parell màxim de revolucions del motor.
• En caixes automàtiques es procurarà que la caixa sincronitzi la marxa més llarga possible a través de la utilització del pedal accelerador.
• Evitar consums del ralentí innecessaris.
• Cal conduir sempre amb anticipació i previsió.
Als arxius adjunts podeu descarregar-vos les guies per a la conducció eficient.

Darrera actualització: 23.01.2017 | 15:15